OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Na čo netreba zabudnúť

Pred samotnou stavbou teplovzdušného krbu, alebo už pri projektovaní domu treba pamätať na podestu pod krb. Táto musí byť z liateho betónu s nosnosťou 300kg/m2, s rozmerom 90x70cm, oddiletovaná od ostatnej podlahy.

Pri stavbe komína treba pamätať na pripojenie teplovzdušnej vložky. Komín postavený v miestnosti kde sa stavba krbu bude realizovať a otvorom situovaný do miestnosti treba prerobiť. Otvor sa musí zablindovať a z boku komína urobiť nový. Keby sme pripojili vložku čelne na komín, hľbka postaveného krbu by sa zväčšila o hĺbku komína. Vznikla by mohutná, nepekná stavba.

Keď plánujeme teplovzdušné rozvody, pamätajme na prestupy cez podlahy / stropy / ,ktoré treba vynechať už pri betonáži. Neskôr sa vyhneme ťažkej práci s búracím kladivom. 

Drevo na kúrenie:

1m3 = 0,7m3 neprepolených polien.

1m3 = 0,8m3 prepolených polien.

Svieže drevo obsahuje 50% vody, po 18.mesiacoch už len 20%.

1kg sviežeho dreva /50% vody/ ná dá 1500cal energie. Drevo s obsahom vody 15% nám poskytne 3600cal energie.

Na odparenie 1kg vody treba 0,6kWh energie. 1kg hrabu /50% vody/ má 2kWh, po samovolnom sušení 1rok /25-35% vody/nám poskytne 3,3kWh. Drevo s 15% vody má v sebe 4,5kWh.

Váha dreva        svieže          sušené 2roky

Hrab                       1080kg            830kg

Dub                        1080kg            710kg

Buk                         990kg             740kg

Breza                      850kg             640kg

Topoľ                       790kg             380kg

Lipa                         730kg             530kg

Drevo podľa energetickej hodnoty:

Hrab               2200 kWh

Dub                2150 kWh

Jaseň             2000 kWh

Javor              1950 kWh

Breza             1900 kWh

Topoľ              1300 kWh

Jedľa              1300 kWh